Είστε εδώ

Κατσίμης Σπύρος, «Μου είχατε πει. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 530