Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Βάλ’ το στα ποικίλα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 520-523