Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κ. Καρθαίου, Sotto voce, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 344