Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 345-346