Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Π. Σ. Σπανδωνίδη, Η νεώτερη ποίηση στην Ελλάδα, δοκίμιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 339-344