Είστε εδώ

Δικταίος Άρης, «Ένας γυμνός», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 304