Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Πέντε λυρικοί του εσωτερικού μύθου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 285-288