Είστε εδώ

Γκόπη Μαρία, «Καλοκαιρινό καδράκι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 284