Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Σαράντου Παυλέα, Αισιοδοξία και περηφάνεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 247-248