Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Ξένη λογοτεχνική κίνηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 248