Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ηλ. Σ. Παπαλά, Σοφοκλέους Αντιγόνη, λογοτεχνική μετάφραση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 246-247