Είστε εδώ

Neruda Pablo, «Ωδή μ' ένα θρήνο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 221-222