Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Pablo Neruda», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 221