Είστε εδώ

Hofmannsthal Hugo von, «Στιγμές στην Ελλάδα. 1. Το μοναστήρι του οσίου Λουκά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 223-227