Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μ. Ν. Τσιάμη, Το φως χαμογελούσε στη Μαργαρίτα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 137