Είστε εδώ

Κοσμάς Κ.Γ., «Γιώργου Πιερράκου, Θεοί, Ήρωες και Άνθρωποι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 137-138