Είστε εδώ

Δώσσας Γεράσιμος, «Κι εγώ το περιμένω ακόμα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 129