Είστε εδώ

Μποζίνης Ανδρέας, «Δεν είμαι γω για τα στενά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 116-118