Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Της Ζωής και του Θρύλου, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 89-90