Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Σαράντου Παυλέα, Χαμένη άνοιξη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 89