Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σύγχρονες μορφές της λογοτεχνίας μας. Άγγελος Δόξας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 48-53