Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Όταν δε θα υπάρχεις…», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 47