Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Στέλιου Σπεράντσα Ορφικός Λόγος Ποιήματα, Αθήναι 1952», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 345