Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Θεοδ. Μ. Τσερπέ Ιστορία της Μεσσηνίας από της εποχής των σταυροφόρων μέχρι του 1830, Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 345