Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Θανάση Πετσάλη-Διομήδη Στη ρίζα του μεγάλου δέντρου Αθήνα 1952 και Βασίλειος ο Β΄ Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 344