Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 338-340