Είστε εδώ

Ανδρικόπουλος Γιάννης, «Στον Παπαδιαμάντη», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 341