Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ποίηση και πεζογραφία (Συνέντευξη δημοσιευμένη στη Βραδυνή των Αθηνών)», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 336-337