Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Τίποτ' άλλο», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 333-335