Είστε εδώ

Lusseyran Jacques, «Και εγένετο φως…», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 330-332