Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Λουκίας Μάρβα: Πορεία με τον συνάνθρωπο. Νουβέλλα. Αλεξάνδρεια 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 286-287