Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Φιλής Κ. Βατίδου: Φέγγη στη νύχτα, Ποιήματα 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 286