Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Λ.Π. Λασκαρίδη: Το Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκη 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 287