Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Στεφάνου Κατσαμπή: Λίγες σελίδες ακόμα, Ποιήματα. Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 285