Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Αντιγόνης Γαλανάκη-Βουρλέκη: Μνήμη αιχμάλωτη, Ποιήματα, Αθήνα 1955», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 286