Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Ρούντια Ρόντι: Γύρω από τα ίδια. Ποιήματα. Θεσσαλονίκη 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 285