Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Κύρρη. Ζητώντας τον Μίτο της Αριάδνης, Κύπρος 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 285