Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Σωτήρη Γ. Τσαμπάρα Ριπές, ποιήματα. Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 284-285