Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Γεωργίας Μυτιληναίου: Αυγές και Δειλινά, Αθη», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 284