Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γεωργίου Ν. Παλαιολόγου: Ιωάννης Ερρίκος Πεσταλότσης, Αθήναι 1953», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 281-282