Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Ν.Ι. Σπυροπούλου: Βελλεροφόντης, Μυθόδραμα, Αθήναι 1952», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 282