Είστε εδώ

Αλεξίου Φαίδων, «Την καμαρούλα μας», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 274