Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 275-278