Είστε εδώ

Κούρτελης Νέστωρ, «Ω, χαρά…», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 274