Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Κυκλώνας», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 270-273