Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Μεσσηνιακά. Εντυπώσεις από μια διαδρομή», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 259-269