Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η σκοπιά μας. Το μήνυμα», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 257-258