Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γηροκομείον Σερρών», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 255-256