Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ατένιση θησαυρού», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 254