Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Αγών ψυχής», Μορφές, τχ. 84-85 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1953), σ. 254